Sponsor!

Mësuesi tallet me nxënësin gjat provimit, Vazhdimisht...