Sponsor!

Skena komike me te dehur!Të gjth e dimë qëkur dehemi bëjm gjëra që nuk do ti bënim kur jemi normal, shikonido të argëtoheni shum duke parë se sa skena komike bëjn kët njerëz të dehur, cdo gjë është pa qëllim, ndoshta ndonjëgjë edhe me qëllim..!